In de praktijk zien we leidinggevenden en werkgevers vaak worstelen met het voeren van een (frequent) verzuimgesprek met een werknemer. Het woord alleen al! Maar waarom zo moeilijk doen?

3 tips om het simpel te houden 

Heeft uw werknemer een tijdelijk contract en wordt hij ziek? Dan maakt u als werkgever soms geen volledig, maar een verkort re-integratieverslag. Het ligt aan het aantal weken dat de werknemer nog in dienst is of u een verkort of volledig re-integratieverslag maakt. 

Naar boven