Aan het einde van het eerste ziektejaar beoordeelt het UWV of de Ziektewet gerechtigde meer dan 65% van het loon kan verdienen dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding en/of ervaring kan verdienen.

Is dit het geval dan stopt de Ziektewet uitkering een maand na het eerste ziektejaar. Is dit niet het geval dan loopt de Ziektewet uitkering nog maximaal een jaar door, tot einde wachttijd, waarna de WIA beoordeling plaatsvindt.

Deze zogenaamde eerstejaars Ziektewet beoordeling is onderdeel van de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) en roept vragen op bij werkgevers en werknemers, zo blijkt uit onze praktijk.

In dit blog deel ik deze zomer wekelijks een gestelde vraag & antwoord met u.

Sonja de Winter
De VerzuimAdvieslijn

Je hebt je zieke medewerker weer gesproken en wat aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen leg je zoals gebruikelijk vast in het verzuimsysteem.

Maar wat leg ik dan vast?

Maak geen complete verslagen van de gesprekken die je voert, ook om te voorkomen dat je medische of privacygevoelige informatie vastlegt. Zie het verzuimdossier als een procesdossier waarin je besluiten, afspraken en belangrijke veranderingen (nieuw einddoel) vastlegt en natuurlijk de wettelijk verplichte Poortwachter documenten.

Maar dan weet ik niet meer wat er precies is gezegd en wat toen de reden van ziekmelding was!

Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Dat klinkt raar, maar voor jou als leidinggevende/casemanager is alleen van belang om vast te leggen wat op dat moment de mogelijkheden zijn qua werk en welke afspraken je kan maken.

Twee goede redenen waarom je NIET alles moet vastleggen. 

Bij De VerzuimAdvieslijn merken we regelmatig dat er onduidelijkheid bestaat over de grenzen van de zogenaamde 1ste spoor inspanningen; in het bijzonder met betrekking tot de grenzen van de eigen organisatie. Hoe ver gaat de zoektocht van werkgever en werknemer naar passend werk binnen de eigen organisatie nu eigenlijk? 

Naar boven