Nieuws van het Ministerie van Sociale zaken

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager konden worden voor de WGA-vast, hebben zij tot nu ook alleen een garantieverklaring overlegd voor dit risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager zijn of blijven, geldt dat zij eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico. Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven één garantieverklaring het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller en die het gehele WGA-risico dekt.

Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Onlangs bracht het AD in het nieuws dat twee Utrechtse Jumbo-supermarkten 46 mensen met een arbeidsbeperking de laan uitsturen. De reden? Te druk in de winkels. ,,In sommige gangpaden stonden soms tien mensen tegelijkertijd vakken te vullen."

Het is helaas niet de eerste keer dat een werkgever ontdekt dat het inzetten van arbeidsgehandicapten niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Het artikel spreekt over administratieve rompslomp, bureaucratie, kostbare begeleiding en niet weten waar arbeidsgehandicapten te vinden zijn...

Jammer hoor, want er zijn zo veel werkgevers en arbeidsgehandicapten die kunnen en willen! Hoe kan dit toch anders?

Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Het begrip 'passende arbeid' is bekend uit onder andere de Wet verbetering poortwachter. Deze niet altijd gewaardeerde wet heeft er, op straffe van loonsancties, voor gezorgd dat werkgevers kosten noch moeite sparen om een zieke werknemer te begeleiden naar werk dat past bij diens functionele mogelijkheden. Hoewel deze aanpak de afgelopen jaren heel effectief is gebleken, is de focus op functionele mogelijkheden en passend werk helaas bijzonder klein als een persoon met een arbeidshandicap, maar zonder werkgever zich als sollicitant op de arbeidsmarkt begeeft.

Naar boven