Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn
Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn
Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Door De VerzuimAdvieslijn


In navolging op ons blogartikel 'Privacy, wetgeving en ziekteverzuim' delen wij onze brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens d.d. 1 mei jl. met u: 

pdfBrief aan Autoritieit Persoonsgegevens d.d. 1 mei 2017

In deze brief vragen wij aandacht voor de onwerkbare praktijksituatie die is ontstaan door de ´Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers´ ten aanzien van de uitvoering van de no-riskpolis.

Wij houden u op de hoogte van de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens op ons schrijven.

Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

De nieuwe beleidsregels voor zieke werknemers die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar april bekend heeft gemaakt hebben voor veel vragen en kritiek gezorgd. De nieuwe regels zouden niet werkbaar-, en strijdig zijn met het UWV-beleid, de STECR-richtlijnen en de visie van de NVAB. Hoe zit het nu werkelijk met de privacy wetgeving en ziekteverzuim? Wat mag u als werkgever vragen en registreren? Dit artikel staat stil bij het wettelijk kader en biedt aan de hand van twee actuele vraagstukken handvatten voor uw verzuimbeleid.

Door Sonja de Winter - De Verzuimadvieslijn


Ziek gemeld betekent niet  automatisch 'tot niets in staat'. Dat is wat de meeste werkgevers en werknemers na 14 jaar Poortwachter ervaring wel weten; de focus van de re-integratie ligt sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter immers op wat de werknemer, ondanks zijn ziekte, nog wel kan en niet op wat hij niet meer kan. Dit brengt met zich mee dat werkgever en werknemer zich moeten inspannen voor passend werk.

Maar wat is nou eigenlijk passend werk? Wat moet je er mee, maar ook wat moet je er mee als eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Naar boven