Bij De VerzuimAdvieslijn kregen we in korte tijd verschillende vragen over  'Ziekte bij uit dienst treden'. Omdat dezelfde vragen mogelijk ook u bezighouden, deel ik de komende weken steeds een Vraag & Antwoord met u op dit Blog. 

Sonja de Winter
De VerzuimAdvieslijn

Veel WGA-eigenrisicodragers werden de laatste tijd geconfronteerd met exorbitante verhogingen van de premie WGA-verzekering. De verlengde re-integratieverplichting, die een  onderdeel van WGA-eigenrisicodragerschap uitmaakt, blijkt bovendien een kostbare en ingewikkelde aangelegenheid te zijn. Hoe nu verder? 

Werkgevers die veel gebruik maken van tijdelijke arbeidscontracten worden door de Wet BeZaVa geconfronteerd met de financiële gevolgen van ziekte. Sinds de inwerkingtreding van deze wet per 01-01-2013 zijn zij immers financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet- en eventuele WGA-uitkering van werknemers die ziek uit dienst gaan. Theoretisch gezien is de werkgever zelfs al het haasje als een medewerker in zijn proeftijd ziek uit dienst gaat. Gelukkig bestaan er oplossingen voor de behoefte aan flexibel personeel, zonder de genoemde financiële risico's. 

Naar boven