Bij De VerzuimAdvieslijn krijgen we regelmatig vragen over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en in het bijzonder over de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt op het gebied van 'Ontslag bij ziekte’ en de transitievergoeding. Omdat dezelfde vragen mogelijk ook u bezighouden, deel ik de komende weken telkens een Vraag & Antwoord met u op dit Blog.
 
Jorien van Dijk
De VerzuimAdvieslijn
 
 

Mensen met een fysieke- en/of mentale beperking ondervinden veelal moeilijkheden bij solliciteren. Dit vinden we bij De VerzuimAdvieslijn niet alleen jammer voor hen die aan de slag kunnen en willen, maar ook voor de maatschappij die gebaat is bij arbeidsparticipatie.

Vandaar dat De VerzuimAdvieslijn de leaflet 'Sollicitant met arbeidsbeperking' heeft ontwikkeld om werkgevers te informeren over de mogelijkheden- en voordelen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

De VerzuimAdvieslijn is begin 2014 geïnitieerd door Sonja de Winter, eigenaar van FOCUS VerzuimManagement. Enkele maanden later sloot Jorien van Dijk, eigenaar van De Verzuimspecialist, zich als enthousiaste partner aan bij dit initiatief en samen zetten ze deze unieke dienstverlening voor werkgevers en werknemers op de kaart.

Nu, ruim een jaar later, weten werkgevers en werknemers ons te vinden en vonden we het tijd voor de volgende stap; We zijn dan ook blij u te kunnen laten weten dat De VerzuimAdvieslijn per 1 mei 2015 op eigen benen staat en verder gaat als Vennootschap onder firma!

Uiteraard willen we dit feestelijke nieuws niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar dat we in week 27 'Open huis' geven. Deze week kunnen werkgevers en werknemers tijdens openingstijden GRATIS BELLEN naar De VerzuimAdvieslijn!

Open huis van 29 juni t/m 3 juli 2015!

Naar boven