Verzuim cost control

Brengt o.a. de financiële gevolgen van ziekteverzuim in kaart en realiseert ZW- en WIA-kostenbesparingen voor u als werkgever.

Onze meest gevraagde diensten treft u hieronder. Voor meer specifieke informatie nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

 • Controle ZW en/of WGA nota
 • Subsidieonderzoek Sociale Zekerheid (Ziektewet no-riskpolis en premiekorting)
 • Analyse financiële gevolgen ziekteverzuim:
    -   Het inkomen van de werknemer na 2 jaar ziekte
    - Werknemer ziek uit dienst; de financiële gevolgen voor de werkgever
    - Werknemer in de WIA; de financiële gevolgen voor de werkgever
    - Controle ZW/WIA rekening
    - Eigenrisicodragen Ziektewet
    - Eigenrisicodragen WGA
    - Risico-inventarisatie bij bedrijfsovername

  NB: Voor onze diensten gericht op de financiële gezondheid van uw werknemers verwijzen wij naar 'Duurzame inzetbaarheid'.

Naar boven