Re-integratie &coaching

De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers en werknemers om zich samen in te spannen voor de re-integratie. In geval van ZW en/of WGA-eigenrisicodragerschap lopen de re-integratieverplichtingen zelfs door na beëindiging van het dienstverband.

Onze meest gevraagde diensten treft u hieronder. Voor meer specifieke informatie nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

  • Spoor 1 traject
  • Spoor 2 traject
  • Spoor 3 traject
  • Coaching zieke werknemer op de werkplek

NB: Andere coachingsmogelijkheden voor uw werknemer treft u onder 'Duurzame inzetbaarheid'.

 

Naar boven